Vi bruger cookies på saxegruppen.dk for at forbedre din brugeroplevelse af hjemmesiden.

Det sker ved at indsamle data om brugen af hjemmesiden, så vi kan tilpasse og optimere hjemmesiden.

saxegruppen overholder dansk lovgivning og har udarbejdet vores cookiepolitik i henhold til Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr.

Vi gemmer aldrig personlige data i en cookie. Vi videregiver kun data til tredjepart, hvis dette kræves i medfør af myndighedskrav.

Hvor længe varer en cookie?

De cookies, der er på denne hjemmeside, slettes senest 24 måneder efter dit sidste besøg på hjemmesiden. Hver gang du genbesøger vores hjemmeside, forlænges perioden.

Cookies fra andre

Vi bruger cookies fra Google for at indsamle statistik for at se f.eks. hvor mange der bruger hjemmesiden, hvilke sider, der bliver vist, etc.
Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Sådan slipper du for cookies

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du klikke her: http://minecookies.org/cookiehandtering for at få en vejledning om, hvordan du undgår at modtage cookies, får en advarsel om cookies eller sletter de cookies, der ligger på din harddisk. Ofte kan du også finde hjælp i din egen browser. Som regel skal du bare trykke F1 og så søge efter “cookie”.

Men husk at du mister mange brugervenlige fordele, hvis du ikke vil bruge cookie, f.eks. at hjemmesiden ikke længere kan huske de informationer, du ønsker at sende til os.

Sådan beskytter vi persondata

Vi behandler personoplysninger, som du eller en repræsentant for dig har udleveret til os i forbindelse med afgivelse af tilbud, oprettelse af kundeforholdet eller oprettelse som kunde eller leverandør til Saxe Gruppen ApS.

Personoplysningerne behandler vi, for at kunne leve op til vores kontraktlige forpligtelser overfor dig i forbindelse med planlægning, løsning og afregning af vores opgaver samt ved bestilling og betaling af ydelser vi køber  eller sælger ved dig som kunde eller leverandør

Typisk drejer det sig om navn, adresse, telefon og e-mail for kunder. For leverandører vil vi også opbevare oplysning om bankkontonummer og lignende.

Hvis du deler personlige informationer med Saxe Gruppen ApS, f.eks. navn, telefonnummer, adresse eller mail, så sikrer vi, at de ikke bruges til andet end det nødvendige formål.

 

Vi videregiver kun persondata til tredjepart, hvis dette kræves i medfør af myndighedskrav.

Personlige informationer, der er blev delt med Saxe Gruppen ApS, deles ellers aldrig med tredjepart uden et foregående samtykke.

Dine rettigheder efter persondataforordningen

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du ret til at:

 • modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt)
 • få indsigt i dine personoplysninger
 • få urigtige personoplysninger rettet
 • få dine personoplysninger slettet
 • gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring
 • gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering
 • flytte dine personoplysninger til en anden leverandør (dataportabilitet)

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til Saxe Gruppen ApS

Vi kan afvise anmodninger, der er urimelige, gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben, herunder eksempelvis udvikling af nye systemer og funktionaliteter, sletning af back-up mv., påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger og lignende.

Som udgangspunkt retter og udleverer vi oplysningerne uden omkostninger for dig.

I særlige tilfældekan der dog påføres dig en omkostning, og vi vil altid kontakte dig inden, hvis det er tilfældet.

Vi bestræber os på at vedligeholde vores systemer og processer på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse.

Når vi sletter dine personoplysninger, er det ikke altid muligt at slette back-up mv.

Vi har dog procedurer, der minimerer risikoen for genindlæsning af slettede data.

Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet

Oplysninger vi videregiver

Vi kan videregive dine oplysninger i forbindelse med:

 •  Med dit samtykke
 • Til leverandøren af regnskabssystem,
 • Ved anvendelse af underleverandører til at varetage en opgave for os
 • Af juridiske årsager f.eks. hvor vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:

 

 1.  Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
 2. Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.
 3.  Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.
 4. Holde Saxe Gruppen ApS fri fra skade, vores ansatte eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, sådan som det kræves eller tillades i henhold til lovgivningen.

Ændringer af retningslinjer

Internettet og digitale tjenester udvikler sig meget hurtigt. Dette kan medføre, at Saxe Gruppen ApS bliver nødt til at ændre retningslinjerne for, hvordan vi håndterer personoplysninger.
I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside.

I tvivl – så kontakt os

Hvis du ønsker nærmere oplysninger om vores hjemmeside, brugen af cookies eller vores Privatlivspolitik, er du velkommen til at kontakte os

Kontaktperson vedr. persondata

Flemming saxe

 

Dataansvarlig

Saxe Gruppen ApS

Valhallavej 3

4520 Svinninge

CVR-nr:39695774