Sådan fungerer et højvandslukke og tilbageløbsstop

Beskyt Dit Hjem Mod Kloakoversvømmelser med Højvandslukke og Tilbageløbsstop

Under ekstreme vejrforhold med kraftige regnskyl kan kloaksystemet blive presset til sine grænser, hvilket kan resultere i, at vand trænger ind i kældergulve og lavtliggende afløbsinstallationer, forårsagende oversvømmelser. Disse oversvømmelser medfører ofte betydelige skader, idet de består af en blanding af spilde- og regnvand.

Forebyggelse med Højvandslukke og Tilbageløbsstop

For at forhindre sådanne skader er installation af højvandslukke og tilbageløbsstop effektive løsninger:

 • Højvandslukke: En mekanisme med to lukkeanordninger, der tillader spildevand at løbe frit ud, men automatisk lukker for at forhindre tilbagesvømning af kloakvand fra hovedkloakken under højvandssituationer.
 • Tilbageløbsstop: Installeret på stikledningen, typisk i samlebrønden foran huset, for at beskytte ejendommen mod kælderoversvømmelser ved at blokere for tilbagesvømning af vand.

Fordele ved Højvandslukke

 • Økonomisk Løsning: Et højvandslukke repræsenterer en omkostningseffektiv løsning sammenlignet med alternativer som tilbageløbsstop eller pumpebrønde.
 • Effektivitet: Dette system er både effektivt i sin funktion og nemt at vedligeholde, hvilket sikrer langvarig beskyttelse mod oversvømmelser.
 • Nem Vedligeholdelse: Vi tilbyder grundig vejledning i brugen og vedligeholdelsen af dit højvandslukke, så du kan føle dig sikker ved dets betjening.

Professionel Installation af Autoriseret Kloakmester

Installation af et højvandslukke kræver faglig ekspertise og bør altid udføres af en autoriseret kloakmester. Hos Saxegruppen har vi stor erfaring med montering og reparation af højvandslukker og sikrer en effektiv proces af højeste kvalitet.

Kontakt Os for Beskyttelse Mod Oversvømmelser

Er du bekymret for risikoen for kloakoversvømmelser i dit hjem? Kontakt Saxegruppen i dag for at diskutere, hvordan en højvandslukke eller tilbageløbsstop kan tilbyde den nødvendige beskyttelse. Vores team af eksperter er klar til at sikre dit hjem mod de skadelige konsekvenser af ekstreme vejrforhold.

Skybrud og overfyldte kloaker som følge af klimaforandringer

Beskyt Din Bolig Mod Skybrudsrelaterede Oversvømmelser med Højvandslukker

Med klimaforandringerne forventes kraftige regnskyl og skybrud at blive en mere almindelig forekomst i Danmark. Det offentlige kloaksystem kan ofte være underdimensioneret til at håndtere det øgede vandtryk fra ekstreme regnmængder, hvilket resulterer i oversvømmelser, især i lavtliggende områder. Disse oversvømmelser kan føre til alvorlige konsekvenser for boligejere, herunder:

 1. Skader på Bygningsdele: Vandindtrængen beskadiger fundamentet og bygningens struktur.
 2. Ødelæggelse af Inventar: Møbler og værdigenstande kan blive permanent ødelagt af spildevandet.
 3. Sundhedsrisici: Fækalieholdigt spildevand øger risikoen for infektionssygdomme, såsom diarré.
 4. Omkostningsfuld Genopretning: Oprydning og genopretning efter en kælderoversvømmelse er både dyrt og tidskrævende.
 5. Risiko for Skimmelsvamp: Fugtige forhold favoriserer væksten af skimmelsvamp, hvilket kan forårsage yderligere skader og sundhedsmæssige problemer.

Klimasikring med Højvandslukker

Som løsning på disse udfordringer kan installation af en højvandslukke være en effektiv og økonomisk forebyggende foranstaltning. Højvandslukker fungerer ved automatisk at blokere for tilbagesvømning af spildevand til ejendommen under højvandssituationer, hvilket beskytter din kælder mod oversvømmelse.

Fordele ved Højvandslukker

 • Effektiv Beskyttelse: Sikrer, at spildevand og regnvand forbliver i kloaksystemet og ikke trænger ind i din bolig.
 • Prisbillig Sikkerhed: Omkostningerne ved at installere en højvandslukke er minimale sammenlignet med de potentielle skader og udgifter til genopretning efter en oversvømmelse.
 • Langvarig Løsning: En korrekt installeret højvandslukke tilbyder langvarig beskyttelse mod fremtidige skybrudsrelaterede oversvømmelser.

Professionel Installation og Vejledning

Det er vigtigt, at en højvandslukke installeres korrekt af en autoriseret fagperson for at sikre optimal funktion og beskyttelse. Saxegruppen har ekspertisen og erfaringen til at vejlede dig i valget og installationen af en højvandslukke, der passer til netop dine behov.

Tag Skridtet Mod en Sikrere Bolig

Vær proaktiv og beskyt din bolig mod de voksende klimatrusler. Kontakt Saxegruppen i dag for at lære mere om, hvordan en højvandslukke kan sikre din bolig mod destruktive skybrudsrelaterede oversvømmelser.

Situationer med oversvømmelse og spildevand i kælderen kan sagtens forebygges med prisbillige effektive klimatiltag. Det kræver blot en ganske enkel løsning, der prismæssigt endda kun udgør en brøkdel af de mange omkostninger, der typisk er forbundet med en genoprettelse af en kælder, der har været fyldt med møgbeskidt spildevand.

Undersøgelser peger på, at en klimasikring af boliger ved hjælp af højvandslukker både er effektiv og prisbillig, og når du som boligejer installerer en højvandslukke, kan du føle dig tryg, når det danske uvejr med monsterregn raser uden for dit hus.

Hvad er et højvandslukke?

Et højvandslukke forhindrer, at kloakvandet fra kloakken ude i vejen kan løbe baglæns i kloakrørene og op igennem afløbet i din kælder, når det regner kraftigt, og kloakken ude i vejen ikke kan nå at lede regnvandet væk hurtigt nok.

Problemet kan normalt kun opstå, hvis dine afløb inde i kælderen ligger for lavt i forhold til kloakken ude i vejen.

Du er ansvarlig for kloakken på din grund frem til skelbrønden, mens din kommune er ansvarlig for kloakrørene fra skelbrønden og ude i vejen. Indtil kommunerne har styr på kloakken, kan højvandslukket forhindre din kælder i at blive oversvømmet.

Det er meget vigtigt, at du informerer din kommune, hvis din kælder har været oversvømmet - eller har været lige ved at blive det. Så kan kommunen bruge dine og dine naboers oplysninger til at prioritere efter, når kloakken skal opgraderes og renoveres.

Et højvandslukke er en stump kloakrør med to klapper indbygget. Klapperne fungerer som en slags sluse, der åbner, når spildevandet løber ud af huset, men lukker, hvis kloakvandet presses ind udefra. Et højvandslukke placeres normalt så tæt som muligt på det gulvafløb, som det skal beskytte mod oversvømmelse.

Generelle bestemmelser

3 Metoder til Beskyttelse af Din Kælder mod Kloakvand

Stuvning i det kommunale afløbssystem kan udgøre en risiko for boliger, især i kælderområder. Her er tre effektive måder, hvorpå borgere kan beskytte deres ejendom mod indtrængende kloakvand:

1. Installation af Pumpebrønde

En pumpebrønd kan installeres for at pumpe spildevand fra kælderinstallationer op i det kommunale kloaksystem. Dette kræver overholdelse af "Retningslinjer for etablering af pumpebrønde indenfor skel i kommunen."

2. Brug af Højvandslukke

Højvandslukker kan installeres direkte på de enkelte afløb i kælderen eller på en fællesledning for flere afløb, hvilket forhindrer tilbageløb af kloakvand.

3. Installation af Tilbageløbsstop

Et tilbageløbsstop på stikledningen forhindrer kloakvand i at trænge ind i ejendommen. Dette arbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

Tilladelser og Retningslinjer

 • Parcelhuse: Ved etablering af højvandslukker i eksisterende parcelhuse kræves der normalt ikke tilladelse fra kommunen, men arbejdet skal udføres i henhold til gældende retningslinjer.
 • Etageboliger og Industri: For disse bygningstyper skal der indhentes tilladelse fra kommunen før etablering af højvandslukker.
 • Dispensation: Hvis der ønskes afvigelser fra de fastsatte retningslinjer, uanset bygningstype, skal der søges om dispensation hos kommunen.

Vigtige Overvejelser

Det er vigtigt at bemærke, at højvandslukker eller tilbageløbsstop aldrig må anbringes på stikledningen fra boligblokke eller industribygninger. Dette sikrer korrekt funktion af afløbssystemet og overholdelse af kommunale bestemmelser.

Professionel Assistance

Er du usikker på, hvilken løsning der er bedst for din ejendom, eller har du brug for professionel rådgivning og installation? Kontakt en autoriseret kloakmester for at sikre, at dit hjem er beskyttet mod stuvning og oversvømmelser fra kloaksystemet.

Pumpning

Forebyg Kælderoversvømmelser med Effektive Pumpeanlæg

Den mest pålidelige måde at beskytte din kælder mod oversvømmelser på er ved installation af et specialiseret pumpeanlæg. Dette system er designet til at omlede spildevand fra lavtliggende afløb, såsom toiletter og gulvafløb, der er særligt sårbare over for opstemning under ekstreme vejrforhold. Kun de truede afløb ledes til pumpeanlægget, hvilket sikrer effektivitet og målrettet beskyttelse.

Sådan Fungerer Pumpeanlægget

 • Omdirigering af Spildevand: Spildevand fra kritiske afløb føres til en dedikeret pumpebrønd, som er en central komponent i pumpeanlægget.
 • Effektiv Pumpning: Fra pumpebrønden pumpes vandet sikkert op i det overordnede kloaksystem, hvilket forhindrer opstemning og efterfølgende kælderoversvømmelser.

Overholdelse af Retningslinjer

Det er essentielt at følge "Retningslinjer for etablering af pumpeanlæg i kommune" for at sikre, at pumpeanlægget installeres korrekt og overholder lokale bygge- og miljøkrav. Disse retningslinjer dækker alt fra design og dimensionering til installation og vedligeholdelse af pumpeanlæg.

Fordele ved at Installere Pumpeanlæg

 • Målrettet Beskyttelse: Ved kun at fokusere på de mest sårbare afløb minimeres risikoen for oversvømmelser effektivt.
 • Langsigtet Sikkerhed: Et velinstalleret pumpeanlæg tilbyder langvarig beskyttelse mod de stigende trusler fra ekstreme vejrfænomener.
 • Overensstemmelse med Regulativer: Ved at følge de officielle retningslinjer sikres det, at anlægget er i overensstemmelse med de gældende lovgivninger og standarder.

Professionel Installation og Vejledning

Installation af et pumpeanlæg bør altid foretages af kvalificerede fagfolk for at sikre optimal funktionalitet og overholdelse af alle tekniske krav. Kontakt en autoriseret installatør eller kloakmester for at diskutere dine behov og få professionel rådgivning om den bedste løsning for din ejendom.

Højvandslukker

Vigtige Krav til Installation af Højvandslukker

For at sikre optimal beskyttelse mod kloakoversvømmelser, er det essentielt at overholde specifikke krav ved installation af højvandslukker. Dette inkluderer brugen af CE-mærkede højvandslukker, der opfylder de højeste standarder for kvalitet og sikkerhed.

CE-Mærkede Højvandslukker

 • Kvalitetsstandard: Kun højvandslukker med CE-mærkning må anvendes, da dette mærke indikerer overensstemmelse med EU's sundheds-, sikkerheds- og miljøbeskyttelsesstandarder.
 • Dobbelt Klapper: De valgte højvandslukker skal være udstyret med to uafhængige klapper for øget sikkerhed. Mindst en af disse klapper skal kunne lukkes manuelt, hvilket giver mulighed for ekstra kontrol i tilfælde af opstemning.

Installation efter DS 432 Norm

 • Overholdelse af Retningslinjer: Installationen af højvandslukker skal udføres i overensstemmelse med DS 432 Norm for afløbsinstallationer, som fastsætter de tekniske krav til korrekt installation.
 • Faglig Ekspertise: Det anbefales at samarbejde med en autoriseret fagperson, der har dybdegående kendskab til DS 432 Norm, for at sikre, at installationen opfylder alle gældende standarder.

Tilladelse fra Kommunen

 • Stikledningsregulativ: Højvandslukker må ikke installeres på stikledninger uden forudgående tilladelse fra den lokale kommune. Dette sikrer, at installationen er i overensstemmelse med lokale regulativer og ikke forstyrrer det offentlige afløbssystem.

Få Professionel Vejledning

Overvejer du installation af en højvandslukke for at beskytte din ejendom mod oversvømmelser? Det er vigtigt at følge de gældende retningslinjer og krav nøje. Kontakt en autoriseret installatør eller kloakmester for at sikre, at din højvandslukke installeres korrekt og i overensstemmelse med alle relevante standarder og regulativer.

Højvandslukker til gråt spildevand

Guide til Højvandslukker for Gråt Spildevand: Type 2 og Type 5

Højvandslukker er afgørende for at beskytte ejendomme mod oversvømmelser, især i områder, der er udsatte for opstemning i kloaksystemet. For installationer, der udelukkende håndterer gråt spildevand – det vil sige spildevand uden indhold fra toiletter – findes der specifikke typer højvandslukker, designet til at imødekomme disse behov.

Gråt Spildevand: En Definition

Gråt spildevand stammer fra kilder som håndvaske, brusere, vaskemaskiner og køkkenvaske. Det indeholder ikke fækalier og anses generelt for at være mindre forurenende end sort spildevand fra toiletter.

Typer af Højvandslukker

For at sikre optimal beskyttelse mod tilbagesvømning af gråt spildevand, er det vigtigt at vælge den rette type højvandslukke:

 • Type 2 Højvandslukke (Liggende Ledning): Denne type er designet til brug i horisontale ledninger, hvor gråt spildevand løber. Den sikrer, at vandet kan løbe frit ud, men forhindrer tilbagesvømning i tilfælde af opstemning.
 • Type 5 Højvandslukke (Gulvafløb): Perfekt til installation i gulvafløb, type 5 højvandslukker er designet til at beskytte områder med gulvafløb fra at blive oversvømmet med gråt spildevand ved kloakopstemning.

CE-Mærkning: Et Kvalitetsstempel

Når du vælger en højvandslukke, er det essentielt at sikre, at produktet er CE-mærket. Dette mærke indikerer, at højvandslukken opfylder EU's krav til sundhed, sikkerhed og miljøbeskyttelse.

Installation og Vedligeholdelse

Uanset om du vælger en type 2 eller type 5 højvandslukke, er det vigtigt, at installationen udføres korrekt, og at der løbende udføres vedligeholdelse for at sikre enhedens effektivitet og pålidelighed.

Få Professionel Vejledning

Overvejer du installation af en højvandslukke til gråt spildevand? Det er vigtigt at konsultere en autoriseret kloakmester for at få professionel vejledning og sikre, at du vælger den korrekte type højvandslukke for din specifikke situation.

Højvandslukker på de enkelte installationer

Højvandslukker (type 5) kan anbringes i et gulvafløb, se figur 1, 3 og 4. Eller der kan anbringes et højvandslukke (type 2) på ledningen, se figur 2 og 5.

Figur 1.
Højvandslukke som gulvafløb (type 5)

Figur 2.
Højvandslukke til indbygning på en liggende ledning (type 2)

Er der kun ét gulvafløb?

Opgradering til Gulvafløb med Højvandslukke for Øget Beskyttelse

Hvis du står overfor udfordringen med kun ét specifikt gulvafløb, der kræver beskyttelse mod potentielle oversvømmelser, er løsningen at opgradere til et moderne gulvafløb med integreret højvandslukke. Dette indebærer en proces, hvor det eksisterende gulvafløb fjernes og erstattes med et nyt, der er designet til at forhindre tilbagesvømning af vand og sikre din ejendom mod oversvømmelsesskader.

Udskiftningsproces:

 1. Fjernelse af det Gamle Afløb: Det første skridt involverer omhyggelig opbrydning og fjernelse af det gamle gulvafløb. Dette skal gøres med præcision for at minimere skader på det omkringliggende gulvområde.
 2. Installation af Nyt Gulvafløb med Højvandslukke: Det nye gulvafløb, udstyret med en højvandslukke, installeres på pladsen af det gamle afløb. Den integrerede højvandslukke i afløbet er designet til automatisk at blokere for tilbagesvømning, hvilket effektivt beskytter din kælder eller lavtliggende områder mod oversvømmelse.

Fordele ved Gulvafløb med Højvandslukke:

 • Effektiv Beskyttelse: Sikrer pålidelig beskyttelse mod opstemning og tilbagesvømning af kloakvand, især under ekstreme vejrforhold.
 • Nem Installation: Udskiftningen er relativt enkel og kan udføres af en autoriseret kloakmester eller en kvalificeret installatør.
 • Langvarig Løsning: Et gulvafløb med højvandslukke tilbyder en holdbar og vedligeholdelsesfri løsning, der giver ro i sindet over tid.

Professionel Assistance Anbefales

Det er anbefalet at lade professionelle udføre denne opgave for at sikre korrekt installation og funktion af det nye gulvafløb med højvandslukke. En autoriseret kloakmester vil kunne rådgive dig om den bedste løsning for din specifikke situation og sikre, at installationen overholder alle relevante standarder og retningslinjer.

Er der flere gulvafløb?

Optimal Beskyttelse mod Oversvømmelse for Flere Afløbsinstallationer

Når det gælder beskyttelse af flere afløbsinstallationer i en ejendom, står ejere over for et vigtigt valg: Skal der installeres individuelle højvandslukker ved hver installation, eller er det mere effektivt at indbygge et enkelt højvandslukke på selve afløbsledningen? Dette valg afhænger af flere faktorer, herunder installationernes placering, risikoen for tilbagesvømning og de økonomiske og praktiske aspekter af installationen.

Overvejelser ved Valg af Beskyttelsesmetode

 • Individuelle Højvandslukker: Installation af højvandslukker ved hver afløbsinstallation giver målrettet beskyttelse, hvor hvert punkt sikres individuelt. Denne metode er særligt fordelagtig, hvis de forskellige afløbsinstallationer har varierende risikoniveauer for oversvømmelse.
 • Højvandslukke på Afløbsledningen: At placere et højvandslukke direkte på afløbsledningen kan være en mere omkostningseffektiv løsning, der beskytter alle tilkoblede installationer samtidigt. Denne tilgang er ideel, når alle installationer deler samme risiko for tilbagesvømning.

Fordele og Ulemper

 • Fleksibilitet vs. Omkostningseffektivitet: Individuelle højvandslukker tilbyder større fleksibilitet og målrettet beskyttelse, men kan være mere omkostningstunge sammenlignet med en central løsning.
 • Installation og Vedligeholdelse: Overvej vedligeholdelseskrav og installationsomkostninger, da flere individuelle højvandslukker kan kræve mere regelmæssig service sammenlignet med en enkelt central enhed.

Professionel Rådgivning er Nøglen

For at træffe det bedste valg for din ejendom, anbefales det at konsultere en autoriseret kloakmester. En fagperson kan vurdere din ejendoms specifikke behov og risici og rådgive om den mest effektive og økonomiske løsning for at sikre dine afløbsinstallationer mod oversvømmelser.

Er der kældernedgange eller garagenedkørsler?

Beskyttelse af Kældernedgange og Garagekørsler med Højvandslukker

Installation af højvandslukker i kældernedgange og garagekørsler kan være en effektiv foranstaltning til at forebygge indtrængen af kloakvand under normale regnforhold. Det er dog vigtigt at sikre, at den mængde regnvand, der potentielt kan samles i disse områder under regn, er begrænset og ikke vil resultere i oversvømmelser.

Overvejelser ved Installation af Højvandslukker

 • Vandmængde Estimation: Før installation af en højvandslukke, bør man nøje vurdere, hvor meget regnvand der typisk samles i området. Højvandslukker er mest effektive, når de håndterer mindre mængder vand.
 • Risiko ved Kraftig Regn: Under ekstreme vejrsituationer med kraftig regn kan højvandslukket forhindre regnvandet i at løbe væk, da det automatisk lukker for at blokere for tilbagesvømning fra kloakken. Dette kan øge risikoen for lokaliserede oversvømmelser.

Fordele ved Højvandslukker

 • Forebyggelse af Kloakvand Indtrængen: Ved korrekt anvendelse kan højvandslukker effektivt forhindre kloakvand i at trænge ind i kældernedgange og garagekørsler under normale vejrforhold.
 • Sikkerhed og Beskyttelse: Højvandslukker bidrager til at beskytte ejendommens lavtliggende områder mod potentielle skader forårsaget af kloakoversvømmelser.

Vigtigt at Overveje

Det er afgørende at overveje både fordele og potentielle ulemper ved at installere højvandslukker i disse områder. Yderligere foranstaltninger, såsom korrekt dræning og vandafledning, kan være nødvendige for at håndtere større mængder regnvand under ekstreme vejrforhold.

Professionel Vejledning

For at sikre den mest effektive løsning anbefales det at søge professionel vejledning fra en autoriseret kloakmester. En ekspert kan vurdere de specifikke forhold ved din ejendom og rådgive om den bedste strategi for at beskytte mod oversvømmelser.

Er der faldstammer tilsluttet bag højvandslukket?

Korrekt Placering af Højvandslukker: Vigtigheden af Selektiv Tilslutning

Når du installerer højvandslukker for at beskytte din ejendom mod oversvømmelser, er det afgørende at sikre, at kun de afløbsinstallationer, der kræver beskyttelse, er tilsluttet bag højvandslukket. Inkorporering af unødvendige afløb i systemet, især fra højere etager eller faldstammer, kan utilsigtet føre til oversvømmelser med spildevand fra disse ledninger.

Selektiv Tilslutning er Nøglen

 • Undgå Unødvendige Tilslutninger: Det er vigtigt at sikre, at højvandslukket kun betjener de specifikke installationer, der har behov for beskyttelse mod tilbagesvømning. Tilføjelse af ekstra afløb, såsom faldstammer fra andre etager, kan kompromittere systemets effektivitet og øge risikoen for indvendige oversvømmelser.
 • Risiko ved Fejlplacerede Tilslutninger: Hvis en faldstamme eller et andet afløb fra en højere etage utilsigtet er tilsluttet bag højvandslukket, kan opstemning fra disse ledninger under kraftig regn resultere i uønskede oversvømmelser i de beskyttede områder.

Planlægning og Gennemgang

 • Detaljeret Gennemgang: Før installationen er det vigtigt at gennemgå ejendommens afløbssystem detaljeret for at identificere alle potentielle tilslutningspunkter. Dette sikrer, at kun de nødvendige afløb er tilkoblet højvandslukket.
 • Professionel Rådgivning: Det anbefales at konsultere en autoriseret kloakmester for at få professionel vejledning i planlægningen og installationen af højvandslukker. En ekspert kan hjælpe med at identificere de mest udsatte afløb og sikre korrekt tilslutning.

Sammenfatning

For at maksimere beskyttelsen mod kloakopstemning og undgå utilsigtede oversvømmelser er korrekt placering og tilslutning af højvandslukker essentiel. Ved at følge principperne for selektiv tilslutning og søge professionel rådgivning kan du sikre en effektiv og sikker installation, der beskytter din ejendom mod de potentielle skader forårsaget af tilbagesvømning af spildevand.

Er kældergulv og ledninger af dårlig kvalitet?

Optimal Placering af Højvandslukker ved Dårlig Kvalitet af Kældergulv og Kloakledninger

Når kvaliteten af kældergulvet og kloakledningerne ikke er tilstrækkelig, øges risikoen for, at spildevand trænger op gennem gulvet under kloakopstemning, eller i værste fald at kældergulvet løfter sig. I sådanne situationer er det afgørende at implementere højvandslukker korrekt for at undgå opstemning i ledningerne under kældergulvet.

Anbefalet Placering af Højvandslukker

 • Indenfor Kældervæggen: Den mest effektive løsning er at installere højvandslukket direkte på kloakledningen i kældergulvet, tæt på kældervæggen. Denne placering sikrer, at højvandslukket er let tilgængeligt for regelmæssigt tilsyn, selv under opstemning.
 • I Brønd uden for Kælderen: Alternativt kan højvandslukket installeres i en brønd placeret uden for kælderen. Selvom dette kan være en praktisk løsning, er det vigtigt at være opmærksom på potentielle udfordringer, især hvis højvandslukket er defekt under opstemning, hvilket kan gøre det vanskeligt at udføre nødvendigt tilsyn og vedligehold.

Overvejelser og Forholdsregler

 • Tilgængelighed for Tilsyn: Sikring af let adgang til højvandslukket for regelmæssigt tilsyn og vedligehold er essentielt for at garantere dets funktionalitet og effektivitet.
 • Risiko ved Udvendig Placering: Ved placering af højvandslukket i en udvendig brønd, skal man være forberedt på potentielle udfordringer med adgang under ekstreme vejrsituationer.

Professionel Rådgivning og Installation

På grund af de potentielle risici og tekniske overvejelser forbundet med placering af højvandslukker, er det stærkt anbefalet at søge professionel rådgivning fra en autoriseret kloakmester. En ekspert vil kunne vurdere de specifikke forhold i din kælder og anbefale den mest sikre og effektive løsning for din situation.

Højvandslukker til fækalieholdigt spildevand

Guide til Højvandslukker for Fækalieholdigt Spildevand: Type 3 Højvandslukker

Når det kommer til at beskytte din ejendom mod oversvømmelser forårsaget af tilbagesvømning af fækalieholdigt spildevand, er det afgørende at vælge den rette type højvandslukke. For ledninger, der transporterer spildevand fra toiletter, er det nødvendigt med specielt godkendte højvandslukker, som er designet til at håndtere fækalieholdigt spildevand sikkert og effektivt.

Krav til Højvandslukker for Fækalieholdigt Spildevand

 • Type 3 Højvandslukker: Dette er den anbefalede type for ledninger med fækalieholdigt spildevand. En type 3 højvandslukke er udstyret med to uafhængige klapper, hvoraf den ene kan aktiveres elektrisk for ekstra sikkerhed, som vist i figur 8.
 • CE-Mærkning: Højvandslukker til fækalieholdigt spildevand skal være CE-mærkede, hvilket bekræfter, at de opfylder EU's standarder for sundhed, sikkerhed og miljøbeskyttelse.
 • Alarmfunktion: Det er essentielt, at højvandslukket er forsynet med en alarm, som kan advare ejendommens beboere i tilfælde af tilbagesvømning eller funktionsfejl.

Installation og Placering

 • Overholdelse af DS 432 Norm: Installationen af højvandslukker til fækalieholdigt spildevand skal udføres i overensstemmelse med DS 432 Norm for afløbsinstallationer for at sikre korrekt funktion og sikkerhed.
 • Begrænset Anvendelse: Disse højvandslukker er primært beregnet til brug i enfamiliehuse. Det er vigtigt at sikre, at mindst ét toilet ikke er tilsluttet den ledning, der er udstyret med højvandslukket, for at undgå fuldstændig spærring af adgangen til kloaksystemet.

Professionel Vejledning

Givet de særlige krav til højvandslukker for fækalieholdigt spildevand, anbefales det at søge professionel vejledning fra en autoriseret kloakmester. En ekspert kan hjælpe med at vurdere dine specifikke behov og sikre, at installationen opfylder alle nødvendige standarder og retningslinjer for maksimal beskyttelse og sikkerhed.

Figur 8.
Højvandslukke til fækalieholdigt spildevand (type 3)

Højvandslukker til fækalieholdigt spildevand må ikke anbringes på stikledningen, med mindre der er søgt dispensation i kommunen.

Højvandslukker på stikledningen

Effektiv Beskyttelse med Tilbageløbsstop: En Løsning uden Dispensation

Et tilbageløbsstop er en type højvandslukke, der effektivt kan installeres på en stikledning for at forhindre tilbagesvømning af kloakvand, uden at der er behov for at søge om dispensation fra kommunen. Denne løsning er ideel for boligejere, der ønsker en simpel og effektiv måde at beskytte deres ejendom på under kloakopstemning.

Hvordan Tilbageløbsstop Fungerer

 • Enkelt Lukkemekanisme: Tilbageløbsstoppet er udstyret med én lukkemekanisme, som automatisk aktiveres ved opstemning. En flyder indeni enheden sikrer, at lukket aktiveres, når vandniveauet i kloakken stiger, og forhindrer dermed spildevand i at trænge ind i stikledningen.
 • CE-Mærket Sikkerhed: For at sikre højeste kvalitet og overholdelse af sikkerhedsstandarder, skal tilbageløbsstoppet være CE-mærket. Dette garanterer, at produktet opfylder EU's krav til sundhed, sikkerhed og miljøbeskyttelse.

Eksempel på Tilbageløbsstop

 • Fuld Afspærring af Stikledningen: I tilfælde af opstemning i den kommunale kloak vil tilbageløbsstoppet automatisk lukke af for stikledningen, hvilket forhindrer kloakvand i at trænge ind i ejendommens afløbssystem. Et eksempel på denne type tilbageløbsstop er illustreret i figur 9, som viser, hvordan enheden effektivt sikrer hele stikledningen mod opstemning.

Fordele ved Tilbageløbsstop

 • Simpel og Effektiv: Tilbageløbsstoppet tilbyder en enkel og effektiv løsning til at beskytte ejendomme mod de potentielle skader, der kan forårsages af tilbagesvømning af kloakvand.
 • Ingen Dispensation Nødvendig: Da installationen af et tilbageløbsstop på stikledningen ikke kræver dispensation, er det en hurtig og ukompliceret løsning for boligejere.

Professionel Vejledning Anbefales

Selvom et tilbageløbsstop er en forholdsvis enkel løsning, anbefales det at konsultere en autoriseret kloakmester for at sikre korrekt installation og funktion. En fagperson kan rådgive om den bedste placering af tilbageløbsstoppet og sikre, at det installeres i overensstemmelse med gældende standarder og retningslinjer.

I brønden er der i bunden indbygget et bevægeligt rør. Røret er omgivet af skumplast, der gør, at røret altid vil flyde på vandet.
Ved opstemning i hovedkloakken trænger vand ind i brønden fra udløbssiden, og flyderøret løfter sig, så udmundingen holdes over vandstanden i brønden.
Når vandstanden har nået et niveau ca. 500 mm over brøndbunden, presses rørets munding imod en tætningsplade. Vandet kan herefter stige over røret uden risiko for tilbageløb i rørsystemet.

Når opstemningen ophører, går flyderøret tilbage til sit normale leje.

Figur 9.
Brønd med tilbageløbsstop

Forudsætningerne for at anvende et tilbageløbsstop er:

 • Det må kun anvendes på afløb for én husholdning
 • Tilledning af regnvand og drænvand skal ske nedstrøms for den brønd, hvor tilbageløbstoppet er anbragt
 • Hvis brønden med tilbageløbsstoppet er anbragt på en ledning, der fører fækalieholdigt spildevand, skal tilbageløbsstoppet være forsynet med alarm, der melder, når afløbet er lukket

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af Højvandslukker og Tilbageløbsstop: En Brugerguide

For at sikre langvarig beskyttelse og effektivitet af højvandslukker og tilbageløbsstop er regelmæssig vedligeholdelse og korrekt brug afgørende. Det er vigtigt, at alle brugere er uddannet i, hvordan disse systemer betjenes og vedligeholdes korrekt.

Brugervejledning og Skiltning

 • Brugervejledning: Hver bruger skal have klare instruktioner i brugen og vedligeholdelsen af højvandslukker og tilbageløbsstop for at sikre, at systemerne fungerer som tiltænkt.
 • Informative Skilte: Ved højvandslukker skal der opsættes skilte med tydelige anvisninger på dansk, der forklarer, hvordan udstyret betjenes og vedligeholdes.

Årlig Vedligeholdelse

 • Regelmæssig Rensning og Eftersyn: For at garantere, at dine højvandslukker og tilbageløbsstop forbliver i optimal stand, er det nødvendigt med en årlig rensning og eftersyn. Denne regelmæssige vedligeholdelse er afgørende for at forebygge blokeringer og sikre enhedernes funktionalitet.
 • Brugerens Ansvar: Det er brugerens ansvar at sørge for, at denne årlige vedligeholdelse udføres. Manglende vedligeholdelse kan kompromittere systemets effektivitet og i sidste ende føre til kostbare skader.

Kloakmesters Ansvar

 • Orientering om Drift og Vedligehold: Det er den autoriserede kloakmesters pligt at informere brugeren om de nødvendige procedurer for drift og vedligehold af højvandslukker og tilbageløbsstop. Denne orientering sikrer, at brugerne er fuldt uddannede og forberedte til at tage sig af deres systemer på korrekt vis.

Professionel Assistance

Har du spørgsmål om drift, vedligehold eller installation af højvandslukker og tilbageløbsstop? Saxegruppen står klar til at tilbyde professionel rådgivning og service. Vores team af autoriserede kloakmestre sikrer, at du modtager den nødvendige vejledning og support til at beskytte dit hjem effektivt mod oversvømmelser.

Undgå vand i kælderen. Oprydning og genoprettelse af kælderen koster hurtigt et 6-cifret beløb.

Skybrudssikring med højvandslukket kan gøres meget billigere.

Har du brug for et godt råd?

Har du mindre spørgsmål, eller søger du mere dybtgående viden, inden du bestiller et uforpligtende tilbud, men mangler tid og overskud til en længerevarende samtale her og nu, så kom ind og skriv med os på vores Facebook side. Det er dejlig uforpligtende, og du kan ta dig al den tid du har brug for. Vi er her, når du har tid og lyst.