Har du tit problemer med rotter i dit hus eller med rotter som gnaver i kloakken.

Så kan en rottespærre være løsningen.

En rottespærre sættes i kloakken, for at forhindre at rotterne kommer fra hovedkloakken på din adresse, til alle stikledningerne.

Det er en anordning med 2 klapper, hvor at den åbner begge klapper når der kommer vand fra toilet, køkkenvask, håndvask osv.

Når vandet har passeret rottespærren, så lukker klapperne i igen, så rotterne ikke har mulighed for at komme igennem.

Der findes 2 modeller af rottespærren, dog anbefaler vi at du benytter dig af den model med va godkendelse og 2 klapper, da den giver den bedste beskyttelse mod rotter.

I en bekendtgørelse som trådte i kraft i 2013 er det bestemt, at det kun er personer med autorisation som kloakmester eller som er uddannet kloakmester, anlægsstruktør eller kloakrørlægger, der må sætte en rottespærre op.

Denne bekendtgørelse er lavet for at rottespærren bliver sat rigtigt i kloakken, i forhold til at den ikke skal stoppe til og ødelægge kloakken.

En rottespærre kan have tendens til at stoppe til hvis der bliver brugt meget papir, derfor skal rottespærren efterses min. 1 gang om året.

Krav

Rottespærre skal være produceret i et materiale som rotter ikke kan gnave i, bedst er syrefast rustfri stål AISI 316, hvor alle svejste samlinger skal efter endt samling være bejdset så svejsningerne ikke kan angribes af rust. Der må ikke kunne forekomme forstoppelse i kloaksystemet på grund af rottespærrene, samt de skal være simple at installere og afmontere.
For at være sikre på at rottespærren overholder disse krav og også effektivt sikrer beskyttelse mod at rotterne ikke kan slippe igennem rottespærren, testes og gennemgår rottespærren en VA-godkendelse på Teknologisk Institut, rørcentret i Taastrup.
Denne VA-godkendelse er forbrugerens garanti for at rottespærren er testet og godkendt og overholder de fastsatte normer for rottespærre.

Typer

Rottespærrene opdeles i forskellige typer:

  • 1-klap-modellerne, som er en brønd med en klap, der sikrer spildevandet i at løbe ud og forhindrer kloakrotterne i at trænge ind i huset.
  • 2-klap-modellerne, som består af en indsats med to klapper, der sættes i bunden af en ny brønd eller som indsats i enten til- eller fraførende rør i en samlebrønd.

Fælles for de nævnte typer rottespærrer er, at de anvendes i kloakledninger i afløb fra bygningerne og at de som regel monteres i forbindelse med en nødvendig stikledningsrenovering.
Rottespærrer kan anvendes til at kommunerne indfører kloakrottefri fokusområder, sådan at sygehuse, ældrehjem, skoler og fødevareproducenter fremover kan fastholde kloakrottefri status.
Kloakrotters indhold af sygdomsfremkaldende mikroorganismer er senest beskrevet af en polsk veterinær dr. Edyta Wincewicz i 2002 i Veterinary Medicine. Denne videnskabelige undersøgelser tegner at langt mere dystert billede af rotters muligheder for spredning af sygdomme end hidtil erkendt.

Hvorfor og hvornår kommer rotterne?

Rotter dukker særligt op i huse og etageejendomme efter skybrud og oversvømmelser, hvor rotterne simpelthen skylles ud af kloakkerne og derfor er desperate efter nye steder at bo. Men også efter de første frostnætter i oktober søger rotterne ind i de lune huse.

Kontakt kommunen

Hvis du opdager en rotte i eller omkring din bolig, skal du først kontakte din kommune. Du har pligt til at anmelde det til teknisk forvaltning i din kommune, hvis du har mistanke om rotter. De vil så sende professionelle ud for at vurdere, hvad der præcis skal gøres i dit tilfælde.

I mellemtiden kan du selv sætte ind de oplagte steder.

Har du brug for et godt råd?

Har du mindre spørgsmål, eller søger du mere dybtgående viden, inden du bestiller et uforpligtende tilbud, men mangler tid og overskud til en længerevarende samtale her og nu, så kom ind og skriv med os på vores Facebook side. Det er dejlig uforpligtende, og du kan ta dig al den tid du har brug for. Vi er her, når du har tid og lyst.