Hvad er miljøsanering?

Fjernelsen af alle byggematerialer med miljøfarlige stoffer kaldes miljøsanering.

Saneringen kan eksempelvis være…

  • Afslibning af maling
  • Udtagning af fuger omkring vinduer
  • Nedtagning af klinker
  • Nedtagning af et tag med asbest

Sanering er nødvendig når grænseværdierne for et giftstof er overskredet. Se under hvilket giftstoffer der findes i ældre huse.

Det forurenede affald afleveres herefter til affaldsstationerne, hvor det afbrændes eller deponeres.

her hås entreprenørfirmaet saxe har vi stor erfaring med miljøsanering og vores folk har både uddannelse og udstyr i orden.

Hvorfor miljøsanering?

Miljøsaneringen er et lovkrav og et nødvendigt skridt i nedrivningen af en bygning Byggematerialer med miljøfarlige stoffer skal afleveres til affaldsstationerne, der afskaffer dem korrekt ved enten forbrænding eller deponi.
Hvis de miljøfarlige giftstoffer afskaffes ulovligt udenom affaldsstationerne, vil det medføre forurening af både grundvand og miljø.
Derfor er der store bøder hvis ikke de miljøfarlige giftstoffer afleveres korrekt.
Det er i forbindelse med miljøscreeningen at de miljøfarlige stoffer lokaliseres og i forbindelse med nedrivningsgodkendelsen, vil det med udgangspunkt i miljøscreeningsrapporten blive anvist hvor og hvordan, de forurenede materialer skal afleveres.