Entreprenørfirmaet Saxe har mange års erfaring indenfor Nedrivning.

Uanset opgavens størrelse kræver nedbrydning i dag en professionel og sikkerhedsmæssig forsvarlig tilgang til opgaven.

Udover de håndværksmæssige krav og en god bygningsstatisk forståelse, skal der også altid tages højde for de miljø- og arbejdsmiljømæssige krav der er kommet mere i fokus gennem ’00erne. Specielt er asbest, PCB og bly kommet meget i fokus, og vi har gennem forløbet opbygget et solidt fundament til at kunne håndtere alle disse forhold korrekt.

Vi håndterer både delvis og total Nedrivning. Vi har moderne maskiner og velkvalificerede medarbejdere til at klare nedbrydning af alt fra garager til store fabriksbygninger. Vi er således med til at ”rydde op” i de små landsbyer og i det åbne land og til at ”rydde op” i landsdelens større byer, hvor ældre bygninger ofte må fjernes for etablering af nye byggerier.

Alle vores nedbrydningsopgaver bliver selvfølgelig foretaget miljømæssigt korrekt, og bliver fulgt op af miljømæssig korrekt bortskaffelse af alle de nedbrudte materialer.

Ønsker du yderligere oplysninger eller evt. et tilbud, er du velkommen til at kontakt os pr. telefon eller e-mail

Nedrivning med robot

Nedrivning