Du kender sikkert sætningen “DMI varsler skybrud på Bornholm og i Nordsjælland” men hvad betyder sådan et varsel?

Skybrud er ofte meget lokalt. Så når det regner på præsten, så er det ikke altid at degnen oplever det våde vejr.

Fakta om skybrud

Definitionen på et skybrud er et regnvejr, der giver mindst 15 millimeter regn indenfor 30 minutter.

Dette sker typisk ved meget kraftige regn- eller tordenbyger. Bygerne kan opstå i varm og fugtig luft, hvor atmosfæren er ustabil. Det vil sige, at temperaturen falder relativt hurtigt med højden.

De kraftige byger kan også dannes, når koldere luft fortrænger og dermed løfter varm og fugtig luft.

Som oftest er det kun enkelte bygeskyer, der vokser sig så store, at de kan afgive de nødvendige 15 millimeter regn indenfor 30 minutter på en given lokalitet.

Skybrud er svære at forudsige

Derfor er skybrud typisk en lokal hændelse, men det kan på grund af vejrets kaotiske natur ikke forudsiges lokalt, men kun regionalt.

Når DMI for et givent område varsler skybrud, betyder det, at der indenfor området ventes at opstå meget kraftige lokale byger, som kan give 15 millimeter regn på 30 minutter.

Langt størstedelen af området får ikke skybrud, fordi disse stort set kun forekommer lokalt.
Det er ikke givet, at et skybrud vil give problemer.

Kan regnvandet komme væk

Afgørende er, om vandet kan nå at slippe væk fra overfladen eller om det samler sig på steder, hvor det ikke kan slippe væk.

Ude i den fri natur eller på marker vil skybruddet som oftest være uden problemer, fordi regnen godt kan sive ned i jorden, hvor den falder. Måske opstår der nogle midlertidige søer i lavninger, inden vandet siver helt ned.

Hvis et skybrud falder i en by, hvor en stor del af overfladen typisk vil være asfalt eller fliser, som ikke tillader nedsivning, vil regnvandet strømme nedad bakke langs overfladen, indtil det møder et afløb.

Her vil det så typisk være kapaciteten af kloaksystemet, der afgør, om vandet slipper væk den vej. eller om det løber videre til steder, hvor det giver oversvømmelse