Sådan virker nedsivningsanlægget

I et nedsivningsanlæg pumpes spildevandet fra bundfældningstanken til nedsivningsanlægget.

Anlægget består af to fordelerrør på hver typisk 15 m, der er gravet ca. 60 cm ned i jorden. Herfra siver vandet gennem jordlagene, hvor affaldsstoffer nedbrydes eller bindes i jorden.

Det er en enkel og billig løsning, men den kræver særlige jordbundsforhold og der er skrappe afstandsforhold. F.eks. skal afstanden til grundvandet være mindst 1 m – og helst 2,5 m.

Hvem kan bruge det?

Nedsivningsanlægget kan bruges i alle renseklasser, men der er strenge afstandskrav til grundvand, søer, vandløb og drikkevandsboringer.