Sådan virker et beplantet filteranlæg

 
 Anlægget er et grønt anlæg som pileanlægget, men er meget mindre.

Et beplantet filteranlæg er et bassin foret med en tyk gummimembran og i bunden lægges et dræn. Bassinet fyldes med filtersand. I sandlaget lægges et rør som fordeler spildevandet i sandet. Der plantes tagrør og iris.

Spildevandet bliver pumpet ud i det beplantede filteranlæg fra bundfældningstanken. Rensningsprocessen foregår ved hjælp af naturlige mikroorganismer og planterne.

Det rensede spildevand udledes via drænet i modsætning til pileanlægget, der er lukket.

Hvem kan bruge det?

Det beplantede filteranlæg kan bruges i alle renseklasser, hvis der er monteret en fosfor-unit i forbindelse med bundfældningstanken. Anlægget kræver et areal på ca. 5×5 m (ca. 25 kvm) og kræver egnede afledningsforhold.