Spildevandsløsninger

Fra mere end 80.000 ejendomme i det åbne land udledes i dag spildevand uden nogen særlig form for rensning, dvs. typisk via en bundfældningstank, hvorfra spildevandet uden rensning ledes enten direkte ud i vandområdet eller til vandområdet via et markdræn.

Disse ejendomme i det åbne land, bliver i de kommende år mødt med krav om at forbedre deres spildevandsrensning. Det åbne land er opdelt i en række områder med forskellige renseklasser. Jo mere sårbar naturen i området er, jo strengere renseklasse. Vi hjælper dig med at vælge den spildevandsløsning der passer bedst til dit behov.

Lidt om renseklasser

Renseklasse O

Her er udløb til områder med vandløbsstrækninger, hvor vandmiljøet ikke har det godt. 90% af det organiske stof fra ejendommene i området skal derfor renses fra spildevandet

Renseklasse SO

Her er udløb til vandløbsstrækninger, hvor vandmiljøet ikke har det godt, og der er ekstra behov for at fjerne skadelige stoffer. Her skal 95% af det organiske stof og 90% af kvælstoffet fra ejendommene i området fjernes fra spildevandet.

Renseklasse OP

Her løber spildevandet ud til vandløbsstrækninger og søer. 90% af det organiske stof og 90% af fosfor fra ejendommene i området skal fjernes fra spildevandet

Renseklasse SOP

Her løber spildevandet ud til særligt følsomme eller belastede vandløbsstrækninger og søer. 95% af det organiske stof, 90% af fosfor og 90% af kvælstof fra ejendommene i området skal fjernes fra spildevandet.