Sådan virker pilerensningsanlægget

Et pilerensningsanlæg er et lukket anlæg uden udledning til naturen.

Selve anlægget er et lukket bassin som udgraves og fores med en tyk gummimembran. Når jorden lægges i bassinet, installeres samtidig et fordelersystem. Ovenpå anlægget plantes piletræer.

Spildevandet bliver pumpet fra bundfældningstanken ud i fordelersystemet og piletræerne optager næring og vand fra anlægget og vandet fordamper gennem bladene, som for alle andre grønne planter.

Hvad der ikke fordamper omsættes af mikroorganismer i jorden

Hvem kan bruge det?

Et pilerensningsanlæg kan bruges i alle renseklasser og meget gerne med flere hustande tilkoblet. Et pilerensningsanlæg kræver et areal på ca. 8 x 24 m (ca. 200 kvm) for en enkelt hustand, men man kan med fordel gå flere husstande sammen i et spildevandslaug.